Sužinokite apie mūsų istoriją

Apie Mus

Politinis Komitetas

BENDRAI GERIAU

Kandidatuodamas į Klaipėdos rajono mero postą ir keldami kandidatus į rajono tarybą suprantame atsakomybę už rajono ateitį, jo -+augimą, didelių ambicijų įgyvendinimą, gyventojų lūkesčių išsipildymą bei bendruomeniškumo iškėlimą pagrindiniu tikslu bei džiaugiuosi, kad esu ne vienas. Esame komanda, kuria galima didžiuotis. Komanda, kurią subūrėme drauge su bendraminčiais, kuri pasiruošusi bendrai įgyvendinti mūsų siekius ir uždavinius.

Mūsų komanda sudaryta iš skirtingų žmonių, bet yra labai vieninga. Komandos pagrindą sudaro tokie pat bendruomenės žmonės kaip ir Jūs gerbiami Rinkėjai. Tai bendruomenių ir bendrijų pirmininkai ar aktyvistai, švietimo ir verslo žmonės, įmonių vadovai ir darbuotojai. Mūsų komandos nariai puikiai žino sunkaus ir pasiaukojančio darbo skonį, siekiant užsibrėžto tikslo.

Mes Tikime Tuo Ką Darome

Bendrai Geriau

Komandoje yra patyrusių, gyvenimo mačiusių, jo užgrūdintų veteranų, ir sėkmingų vidutinio amžiaus vadovų bei didelį polėkį turinčio jaunimo. Manau, kad tokia patirties, ambicijų ir energijos simbiozė gali atnešti permainas mūsų Klaipėdos rajonui, jo miestams, miesteliams ir gyvenvietėms. Ne veltui mes pasirinkome pavadinimą „Bendrai Geriau“. Iš tikrųjų dirbant bendrai yra daug geriau nei bandant kažką nuveikti vienam.
2019-2023 metų kadencijoje turėjome tik 2 narius. Teikėme iniciatyvas dėl Gargždų stoties klausimo sprendimo, Priekulės gimnazijos priestato statybos, darželio Gargžduose statybos, Pėžaičių bibliotekos perkėlimo į kitas patalpas, Daukšaičių bibliotekos išsaugojimo, jaunimo organizacijų veiklos ir sąlygų, strateginio planavimo dokumentų koregavimo ir daugelio kitų klausimų. Nebuvome pasyvūs tarybos nariai, aktyviai dirbome, siekdami rajono gerovės. Dirbome pozicijoje ir opozicijoje.

Efektyviai dirbame
visose srityse

Šiems rinkimams mūsų politinio komiteto kandidatų sąrašas sudarytas iš nepartinių kandidatų, žmonių jokiai partijai neįsipareigojusių ir už „virvučių“ netampomų. Todėl jie turi puikią galimybę susikoncentruoti konkrečių užduočių vykdyme, siekiant spręsti aktualius rajonui klausimus. Tokių klausimų yra daug: ikimokyklinis ir mokyklinis bei popamokinis ugdymas, švietimo ir kultūros infrastruktūra, poilsio ir sporto bazės bei veikla, gyventojų sveikata ir sveikatingumas, rajono komunalinė infrastruktūra, kelių priežiūra ir remontas, daugiabučių renovacija, parama silpnesniems ar neįgaliems – sąlygų sudarymas jų oriam gyvenimui, aplinkosaugos ir gyvenamosios aplinkos klausimai, soduose gyvenantys žmonės ir daugelis kitų sprendimų, kuriuos per kadenciją reikės padaryti, taip pat vykdyti jau pradėtus socialiai ir finansiškai atsiperkančius projektus.

ikimokyklinis ir mokyklinis bei popamokinis ugdymas

rajono komunalinė infrastruktūra

Parama silpnesniems ar neįgaliems – sąlygų sudarymas jų oriam gyvenimui,

aplinkosaugos ir gyvenamosios aplinkos klausimai,

Džiaugiamės ir Didžiuojuosi savo bendražygiais. Linkime jiems pelnytos sėkmės. Dauguma mūsų komandos jau yra išbandyti bendruose darbuose, tai ir kovo 11-osios vėliavos nešimų organizavimas, savanoriškas 765 balionų paleidimas miesto gimtadienio proga, karūna Karaliui Mindaugui, Lietuvos cepelinų čempionatai, Sodo dienos, kaimynų Kalėdos ir dar daug smulkesnių renginių ir projektų, kur komanda dirbo kaip kumštis. Tikiuosi, kad rajono gyventojai įvertins mūsų komandos ryžtą ir susiklausymą. Tikiu, kad Klaipėdos rajonas turi potencialą, svarbu suformuoti gerą ir vieningai dirbančią vadovų komandą. Rajono savivaldybės taryboje reikia naujų veidų, žmonių, kurie gyvena bendruomenėse ir gerai žino mūsų aplinkoje esančias problemas.