Atviras laiškas Klaipėdos rajono Merui Vaclovui Dačkauskui ir vicemerei Rūtai Cirtautaitei 2018 – 07 – 09 raštu kreipiausi į Klaipėdos rajono savivaldybės Merą Vaclovą Dačkauską klausdamas apie susidariusią situaciją Girkaliuose dėl priešgaisrinių tvenkinių ir hidrantų. Problema rimta ir turi būti neatidėliotinai sprendžiama: Gyvenvietėje esantys priešgaisriniai tvenkiniai aptverti ir neprivažiuojami, o esantis hidrantas gaisrinės darbuotojų teigimu duoda tik 7 kubinius metrus vandens per valandą, kai tiek vandens gaisrinė mašina išnaudoja per 7 min. Įvertinant tai informavau gerbiamą Merą, kad yra pavojinga situacija ir nelaimės atveju Girkaliuose rizikuojame gyventojų turtu ir gyvybe.

Rašte pateikti klausimai skambėjo paprastai ir aiškiai:

1. Kas ir kada suderino sklypų, kuriuose yra priešgaisriniai vandens telkiniai žemėtvarkinius

privatizavimo projektus.

2. Kodėl šie telkiniai nebuvo įteisinti kaip statiniai.

3. Kodėl iki šiol nebuvo imtasi jokių priemonių siekiant sumažinti Girkalių gyventojų rizikas gaisro atveju ir nebuvo išspręsti vandens paėmimo klausimai.

Atrodo ko bereikia, išsiaiškinom kas ir kaip įvyko, kas atsakingas, įspėjome savo pareigų nevykdžiusius darbuotojus, kad ateityje tai nesikartotų ir imamės priemonių padėčiai taisyti. Pasirodo tai tik mano kaip nieko nesuprantančio tarybos nario svajonės. Rašte, kurį gavau neva kaip atsakymą tiesioginis pasityčiojimas iš manęs, Girkalių gyventojų ir Gaisrinės darbuotojų. Kad ir kaip nenorėčiau apkrauti jūsų gerbiamas mere ir ponia vicemere savo rašliavos skaitymu cituoju Jūsų raštą pilnai:

„Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nariui Vaclovui Macijauskui

Dėl tarybos nario rašto-paklausimo

Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracija persiuntė Jūsų 2018-07-09 raštą -paklausimą Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Klaipėdos rajono skyriui. Gavę atsakymą Jus informuosime papildomai.

Informuojame, kad rengiant 1999-03-25 sprendimą Nr. 150 „Dėl teritorijų, naudojamų visuomenės poreikiams, plotų ir jų ribų patvirtinimo“ nebuvo gauta informacija apie Girkaliuose esančių tvenkinių žemės sklypus ir jų poreikį nei iš administracijos, nei iš Tarybos narių.

Savivaldybės administracija neturi informacijos, kodėl ardantis kolūkiams tvenkiniai nebuvo perduoti Savivaldybei ir kodėl jie nebuvo įregistruoti kaip nekilnojamas turtas.

Dėl galimybės privažiuoti prie tvenkinių ugniagesių komanda sutardavo su sklypų savininkais, kaip pasinaudoti tvenkiniais.

Įgyvendinant vandens tiekimo projektą Girkalių kaime buvo įrengti priešgaisriniai hidrantai, atitinkantys reikalavimus.

Girkalių gyvenvietė patenka į Palangos ir Plikių ugniagesių komandų aptarnaujamas teritorijas. Buvo svarstoma dėl Girkalių komandos reikalingumo ir optimizavimo. Buvo nuspręsta komandą palikti. Girkalių komandai skiriamos lėšos materialinei bazei stiprinti ir gerinti, skiriamas didelis dėmesys gaisrų prevencijai. Manome, kad skiriama pakankamai dėmesio Girkalių ugniagesių komandos veiklai.“

Pabaigoje dar rašoma, kad šį atsakymą galiu apskųsti teismui, tačiau nesupratau, kaip galiu užginčyti raštą, kuriame nieko nepasakyta.

Raštą pasirašo Merą pavaduojanti Rūta Cirtautaitė.

Jūsų atsakyme gerbiamieji nėra nei vieno atsakymo. Nei kas suderin žemėtvarkos projektus, nei kas atsakingas už susidariusią situaciją, galų gale niekas net nepasidomėjo ar tikrai Girkaliuose taip nesaugu gyventi. Ar tikrai yra privažiavimas prie telkinių, kiek vandens galima paimti iš hidranto. Manau, kad kažkas iš Jūsų privalėjo nuvykti į vietą ir pasidomėti situacija, tačiau tai jums nei motais, svarbu būti (sėdėti) savo vietoje. Jums gerbiamas Mere kaip suprantu visiškai vienodai kas atsitiks jei Girkaliuose įvyks gaisras. Ar atsiras didvyrių, kurie be vandens iš gaisro gelbės žmones. Tikiuosi nelaimės atveju prisiimsite atsakomybę. O dar geriau būtų kad išspręstumėte problemą, pareikalautumėte darbuotojų atsakomybės ir pareigų vykdymo, tada nereikės bandyti išsisukinėti ir slėptis už kolektyvinio sprendimo.

Ir labai įdomi priešpaskutinė rašto pastraipa, kurioje lyg tarp kitko subtiliai mano supratimu užsimenama, kad Girkalių gaisrininkų komandą palikome nors ir galėjome išformuoti, bet jei labai šnekėsit mes jos galime ir nepalikti. Apie baimes aš jau rašiau, tačiau gerbiamas Mere, yra žmonių, kuriems žmogaus gyvybė brangesnė už jo darbo vietą, todėl jie ir prabilo.

Beje nujausdamas Jūsų atsakymą aš taip pat raštu kreipiausi į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentą prie VRM. Tikiuosi šioje institucijoje dirba labiau atsakingi pareigūnai ir bus imtasi tinkamų priemonių. Apie jas aš tikrai informuosiu Bangos skaitytojus

Ir dar, jei Jūs tokius beformius atsakymus rašote tarybos nariui, tai kokius atsakymus gauna mūsų gyventojai. Skaičiau jų ne vieną, todėl ir reikalauju konkrečių atsakymų.

Pagarbiai,

Kandidatas į Klaipėdos rajono merus Vaclovas Macijauskas