KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO 

Pagrindinė tarybos nario veikla – darbas komitetuose ir komisijose bei dalyvavimas tarybos posėdžiuose. Nuo 2019 04 15 esu Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas, Kontrolės komiteto, Strateginio planavimo, Savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo užmokesčio nustatymo, Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių valdybų narių atrankos, Vytauto Majoro premijos suteikimo komisijų narys, Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos vertinimo komisijos pirmininko pavaduotojas, teko dirbti keliose darbo grupėse. 

Šiais metais iššūkis buvo vadovauti Švietimo, kultūros ir sporto komitetui. Juk tai sritis, kurios finansavimas sudaro didžiausią dalį iš visų rajono biudžeto finansuojamų sričių, todėl sprendimų priėmimas reikalauja analizės ir įsigilinimo į problemas. Pernai pradėta švietimo įstaigų pertvarka nepaliko abejingų rajono švietimo įstaigų bendruomenių, vadovų, profsąjungos aktyvistų ir visuomenės narių. Puiku, kad visi, kas norėjo, domėjosi, išreiškė nuomonę ir diskutavo pertvarkos tema. Deklaravau ir siekiu, kad sutaupytos lėšos atitektų reorganizuotoms įstaigoms, ugdymo procesui gerinti ir darbo užmokesčiui kelti. Švietimo komitete svarstėme ir ieškojome galimybės, kaip būtų galima organizuoti muzikos mokyklos darbą, kad visi norintys ir gebantys rajono moksleiviai turėtų vienodas galimybes lavinti muzikinius ir meninius gabumus. Komiteto posėdžiuose svarstėme ir aptarėme einamuosius klausimus bei sprendimų projektus. Nuo 2019-04-15 įvyko 9 komiteto posėdžiai (iš jų – 1 išvažiuojamasis-jungtinis Švietimo, kultūros ir sporto komiteto bei Vietos ūkio ir kaimo reikalų komiteto), kuriuose buvo svarstyti 281 klausimai ir 22 informacijos. 

Lankiausi švietimo, sporto ir kultūros įstaigose bei jų organizuojamuose renginiuose. Su vadovais ir darbuotojais aptarėme esamą situaciją, pagal gautą informaciją siūliau sprendimus Administracijai, koalicijai. Pavyko pakeisti projektuojamo Priekulės gimnazijos priestato apimtį, siekiant geresnės ugdymo kokybės. Aktyviai domėjausi renginių organizavimu rajone, įvyko keli pasitarimai su kultūros darbuotojais, kur aptarėme galimybes ir būdus, kaip pagerinti renginių kokybę. Dažnai lankausi kultūros centrų organizuojamuose renginiuose, turiu galimybę palyginti jų kokybę ir organizavimą. Dalyvavau švietimo darbuotojų seminaruose bei pasitarimuose, kur gavau daug informacijos apie įvairių švietimo projektų vystymą rajone. 

Strateginio planavimo komiteto posėdžiuose pasisakau už racionalius sprendimus, palaikau siūlymus lėšų panaudojimo efektyvumui ir tikslingam naudojimui.

2019 metais domėjausi, siekiau bei turėjau įtakos Gargždų autobusų stoties projekto eigai. Gaila, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė taip ilgai delsia patvirtinti privatizuojamo turto sąrašą, tai stabdo visą procesą ir neleidžia priimti tolimesnių sprendimų. Tikiuosi, kad šioje kadencijoje pavyks sutvarkyti šį objektą taip, kad nebūtų gėda prieš miesto svečius ir gyventojus.

Prisijungdavau prie problemų sprendimo kelių atstatyme, nelegalių sąvartynų sutvarkyme bei kituose klausimuose, kai kreipdavosi gyventojai ar organizacijos. Dalyvavau bendruomenių sueigose ir renginiuose. 

Svarstant klausimus Tarybos, koalicijos, komitetų bei komisijų posėdžių metu visada palaikiau, mano nuomone teisingus ir protingus sprendimus. Tikrai negaliu sutikti su bet kokios formos politiniais sprendimais, kurie mūsų rajonui ar jo gyventojams neteiks ekonominės ar kitos naudos. Sprendimus investuoti būtina priimti paskaičiavus jų grąžą ilguoju ir trumpuoju periodu. Pirmenybė turi būti investicijoms į mūsų rajono ateitį – vaikus.

Nuoširdžiai tikiu, kad tik bendradarbiaujant galima pasiekti dar ryškesnio rajono klestėjimo. Siekti bendro tikslo mums dar reikia ilgai mokytis. Žinau viena, kad pirma yra dėmesys žmogui, jo problemai, po to turi sekti problemos sprendimas, eliminuojantis galimybę atsirasti tokiems atvejams kitose situacijose. Tik tada, kai mes už sprendimo matysime žmogų, o ne vienadienius politinius tikslus, mums pavyks pasiekti didesnės darnos savyje ir visuomenėje.