Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nario

Pagrindinė Tarybos nario veikla – darbas Komitetuose ir Komisijose bei dalyvavimas Tarybos posėdžiuose. Esu Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto narys, Kontrolės komiteto narys,  Kandidatų į Gargždų miesto piliečio vardą atrankos komisijos narys, Smulkiojo verslo plėtros programos vertinimo komisijos pirmininko pavaduotojas, Bendradarbiavimo tarybos narys, Turizmo tarybos narys, Gargždų miesto vietos veiklos grupės valdybos narys, teko dirbti keliose darbo grupėse. Nuo kadencijos pradžios esu frakcijos „Bendra“  pirmininkas.

Dėl politinių pasikeitimų prieš savo valią tapau Sveikatos apsaugos ir socialinės rūpybos komiteto nariu. Ankstesnės Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininko pareigos leido daugiau įtakoti procesus. tačiau ir dabartiniame Komitete esu aktyvus, aiškinuosi Tarybai teikiamų klausimų esmę, norisi, kad visi sprendimai būtų priimami skaidriai, be politinio „prieskonio“.

Pagrindinis būdas, kaip spręsti klausimus nesant daugumoje yra Tarybos nario paklausimai. Tokių parengiau keletą. Manau, man  pavyko pasiekti, kad Pėžaičių bibliotekai būtų skirtos tinkamos patalpos. Teikiau Tarybos nario paklausimus siekiant išsiaiškinti galimus teisės aktų pažeidimus daugiabučių gyventojams skaičiuojant mokesčius. Mano atkaklumo dėka Savivaldybės tyrimas nustatė, jog UAB „Gargždų būstas“ neteisėtai skaičiavo papildomus mokesčius. Atrodo pavyko pasiekti, kad Ketvergių mokykloje būtų įsigytos papildomos patalpos. Aiškinausi dėl, mano nuomone, neteisėtos direktorės pavaduotojos komandiruotės į Briuselį, pavyko pasiekti, kad nebūtų mokami komandiruotpinigiai už pasivažinėjimą.  Domėjausi naujo daugiabučio statybos leidimo išdavimu, kurio automobilių stovėjimo aikštelės įrengtos ne sklype, o kitų jau apgyvendintų daugiabučių teritorijoje. Kaip pernai rašiau ataskaitoje, jog už UAB „Stotis“ akcijas gautus pinigus pastatysime naują stotį labai apsirikau, dabartinė valdančioji dauguma ir jos skirti vadovai sugebėjo „išpūsti“ statybos sąmatą dvigubai.

Komitetų ir Tarybos posėdžiuose pasisakau už racionalius sprendimus, palaikau siūlymus lėšų panaudojimo efektyvumui ir tikslingam naudojimui. Daug dirbome dėl mūsų rajono švarios aplinkos. Diskutavome ir siekiau, kad taršios įmonės neturėtų galimybės kurtis arti gyvenamųjų teritorijų. Pastoviai įtikinėju koalicijos partnerius, kad rajone būtų aiškiai išskirtos pramonės ir gamybos plėtros teritorijos, kur verslas atrastų savo vietą ir tose teritorijose nebūtų plėtojama gyvenamoji statyba. Diskutuojant Tarybos, ar Komitetų bei Komisijų posėdžių metu visada palaikiau mano nuomone teisingus, į ateitį nukreiptus ir protingus sprendimus. Tikrai negaliu sutikti su bet kokios formos politiniais sprendimais, kurie mūsų rajonui ar jo gyventojams neneš ekonominės ar kitos naudos. Sprendimus investuoti būtina priimti paskaičiavus jų grąžą ilguoju ir trumpuoju periodu. Pirmenybė turi būti investicijoms į mūsų rajono ateitį – vaikus. Siekiau, kad darželio statybos procesas Gargžduose ir Priekulės mokyklos priestato statyba būtų pradėta jau 2021 metais, tačiau naujoji Tarybos dauguma, tai nukėlė vėlesniam laikui. 

Turiu dar vieną drąsią idėją, kad mūsų visų mylimi Gargždai būtų miestas ant Minijos. Tai yra, kad miesto plėtra būtų planuojama ne link gamybinių teritorijų, o abiejuose Minijos pusėse su krantinėmis ir sutvarkytomis teritorijomis abiejose upės pusėse. Na bet tai svajonė, o jos pildosi jei labai to nori.

Esu įsitikinęs, kad tik bendradarbiaudami galime pasiekti daugiau, tik bendrai dirbant pasieksime dar didesnio mūsų rajono klestėjimo ir jo gyventojų gerovės. Išsiskaidymas ar siaurų savo partinių, ar grupinių interesų propagavimas, proveržio niekada nedavė ir neduos. Siekti bendro tikslo mums dar reikia ilgai mokytis. Žinau viena, kad pirma yra dėmesys žmogui, jo problemai, po to turi sekti problemos sprendimas, eliminuojantis galimybę atsirasti tokiems atvejams kitose situacijose. Tik tada kai mes už sprendimo matysime žmogų, o ne vienadienius politinius tikslus, mums pavyks pasiekti didesnės darnos savyje ir visuomenėje. 

Klaipėdos rajono savivaldybės Tarybos narys, frakcijos „Bendra“ pirmininkas

Vaclovas Macijauskas