Bendrai Geriau – Tikime Tuo Ką Darome

kandidato į mero postą rinkiminė programa

Vaclovo Macijausko RINKIMINĖ PROGRAMA

Aš, kandidatuodamas į šį postą, esu įsitikinęs, kad:
– Klaipėdos rajonas turi nusistovėjusias tradicijas ir yra nedalomas;
– gyventojai yra darbštūs, siekia gerovės savo šeimai ir aplinkai;
– įstatymai galioja visiems;
– kiekvienas darbas yra labai svarbus;
– pokyčiai yra priimtini, kai jie vyksta evoliucijos būdu;
– investicijos į švietimą, kultūrą, meną ir sportą-investicijos į mūsų ateitį;
Jeigu man patikėsite šias pareigas, įsipareigoju:
1. suburti Tarybos narius bendram darbui;
2. visus svarbius klausimus spręsti pasitarus su visuomene;
3. užtikrinti, kad visi savivaldybės pradėti projektai būtų įvykdyti;
4. kad rajono biudžeto lėšos bus naudojamos siekiant didžiausios socialinės ir ekonominės naudos;
5. siekti, kad seniūnai turėtų kuo daugiau savarankiškumo;
6. pasiekti, kad rajono bendrasis planas būtų pagalbininkas, o ne stabdis plėtrai;
7. pradėti rajono lyderių ugdymo programą, kad po 10-15 metų ateitų nauja lyderių karta;
8. dėti pastangas kad visi vaikai lankytų darželius ir vietų juose užtektų;
9. įtakoti švietimo srityje vykdomų programų plėtojimą, kad gerėtų moksleivių parengimas savarankiškam gyvenimui;
10. spręsti jaunimo problemas, susijusias su užimtumu, nes tai – mūsų prioritetas;
11. kad rajono sveikatos priežiūros įstaigos dirbs, nepažeidžiant pacientų ir medikų orumo;
12. teikti pagalbą sunkiau gyvenantiems rajono asmenims, kuri negali apsiriboti pašalpomis;
13. skatinti verslą, kaip ekonominio vystymosi garanto plėtrą, investuoti ir dirbti rajone;
14. sudaryti atokiųjų gyvenviečių plėtros programą ir Sendvario bei Dovilų seniūnijų infrastruktūros vystymo planą;
15. įgyvendinti idėją-„Gargždai-miestas ant Minijos“;
16. girdėti kiekvieną Jūsų žodį.